J News

02 July 2015 By In J News

Viec lam Tieng Nhat

Theo các chuyên gia xã hội học nước bạn, thanh niên Nhật bây giờ có xu hướng chọn lựa nghề nghiệp theo mức lương được trả cao như ngành tài chính, dược, nghệ thuật... Các ngành kỹ thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng trở thành lựa chọn thứ yếu ... Hệ quả tất yếu trong tương lai và cả thực tế đang hiện hữu là sự thiếu hụt nguồn nhân lực ở các lĩnh vực mà ít được thanh niên lựa chọn để vào học trong trường đại học.

27 August 2012 By In J News

Luật an toàn giao thông cho người đi xe đạp ở Nhật Bản

Các hành vi sau là đối tượng bị phạt khi đi XE ĐẠP ở Nhật: uống rượu bia, không nhường đường người đi bộ, cản trở các phương tiện khác rẽ phải, vượt đèn đỏ, vv ... Từ tháng 6/2015, Luật giao thông của Nhật thay đổi, cho phép cảnh sát phạt XE ĐẠP vi phạm luật bằng vé xanh (青切符) một cách đơn giản hơn hiện giờ rất nhiều, nên cảnh sát sẽ tăng cường phạt xe đạp vi phạm bình đẳng như phạt xe máy và ôtô khi tham gia giao thông ...

Trong vòng 3 năm mà bị 2 lần phạt vé xanh thì sẽ phải tham dự buổi học lại về an toàn giao thông với tiền học 5700 Yên, thực chất là tiền phạt vi phạm. Nếu không học sẽ bị tòa án gọi, phạt dưới 50.000 Yên.