Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Phương pháp học bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana, cách đọc cách viết bảng chữ Katakana. Chữ Katakana gần như có cách đọc giống với bảng chữ Hiragana, nhưng sẽ được biểu hiện bằng những ký tự khác. Hãy cùng với Dekiru khám phá cách học nhanh nhất bảng chữ cái Katakana nhé.

1. Khi nào thì chúng ta sử dụng bảng chữ Katakana?

Chữ Katakana được sử dụng rất nhiều trong tiếng Nhật. Chức năng phổ biến nhất của nó là để phiên âm lại các từ tiếng nước ngoài (không phải tiếng Nhật). Tuy nhiên, các cách phát âm trong tiếng Nhật lại không được linh hoạt như những ngôn ngữ khác, nên những từ được phiên âm bằng Katakana thường không có cách phát âm giống với từ ban đầu. Một khi bạn đã quen với nó, bạn sẽ không chỉ hiểu được những từ nước ngoài đã được Nhật hóa, mà còn biết cách phát âm những từ nước ngoài sử dụng các âm trong tiếng Nhật.
Bên cạnh từ nước ngoài, chữ Katakana còn được dùng cho:

 • Thuật ngữ khoa học, kỹ thuật
 • Tên động vật
 • Nhiều loại thực phẩm (đặc biệt là đồ ăn từ động thực vật) cũng được viết bằng katakana.
 • Đôi khi tên công ty cũng được viết bằng katakana
 • Khi muốn nhấn mạnh vào một từ nào đó (cũng tương tự như việc bạn in nghiêng một chữ trong đoạn văn bản)
 • Thường dùng cho từ láy,…

Chúng ta cùng nhau tham khảo qua một bảng chữ Katakana đầy đủ như thế này đây:

2. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

2.1. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana: ア(a) – イ(i) –  ウ(u) – エ(e) – オ(o)

Hàng đầu tiên trong bảng chữ Katakana cũng là các nguyên âm a-i-u-e-o. Và đối với các hàng còn lại, ta cũng có cách đọc kết hợp giữa phụ âm với các nguyên âm này, giống với bảng hiragana. Cách phát âm của các chữ trong 2 bảng này sẽ gần như giống hệt nhau.

ア là katakana cho chữ “a”Như các bạn thấy trong ảnh, có một chữ A in hoa được lồng trong ký tự này.

イ là katakana cho “i”
ウ là katakana cho chữ “u”


Chữ katakana này khá giống với cách viết của “u” trong hiragana う.

エ là katakana cho chữ “e”
オ là katakana cho “o”

2.2. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana: カ – キ – ク – ケ – コ

カ là katakana cho chữ “ka”
“Ka” trong katakana khá giống với trong hiragana, nhưng thiếu đi nét phẩy ở bên cạnh.

キ là katakana cho “ki”
Chữ “ki” trong katakana giống với phần trên của “ki” trong hiragana き, và cũng giống với hình ảnh một chiếc chìa khóa (trong tiếng Anh cũng có cách đọc gần giống “ki” là “key”).

ケ là katakana cho chữ “ke”
コ là katakana cho “ko”

2.3. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana:サ – シ – ス – セ – ソ

Tiếp theo là hàng Sa, từ hàng này trở đi, các trường hợp ngoại lệ trong cách phát âm cũng giống với trong hiragana.

サ là katakana cho chữ “sa”
シ là katakana cho “shi”
ス là katakana cho chữ “su”
セ là katakana cho chữ “e”
Chữ katakana này khá giống với cách viết của “se” trong hiragana せ.

ソ là katakana cho “o”

2.4. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana:タ – チ – ツ – テ – ト

タ là katakana cho chữ “ta”
チ là katakana cho “chi”
ツ là katakana cho chữ “tsu”
テ là katakana cho chữ “te”
ト là katakana cho “to”

2.5. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana: ナ – 二 – ヌ – ネ – ノ

ナ là katakana cho chữ “na”二 là katakana cho “ni”
ヌ là katakana cho chữ “nu”
ネ là katakana cho chữ “ne”ノ là katakana cho “no”

2.6. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana:ハ – ヒ – フ – ヘ – ホ

ハ là katakana cho chữ “ha”
ヒ là katakana cho “hi”
フ là katakana cho chữ “hu”
ヘ là katakana cho chữ “he”
Chữ “he” trong katakana gần như giống hệt với hiragana.

ホ là katakana cho “ho”

2.7. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana:マ – ミ – ム – メ – モ

マ là katakana cho chữ “ma”
ミ là katakana cho “mi”
ム là katakana cho chữ “mu”
メ là katakana cho chữ “me”
モ là katakana cho “mo”
Chữ này cũng khá giống với “mo” trong hiragana も

2.8. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana:ヤ – ユ – ヨ

ヤ là katakana cho chữ “ya”
ユ là katakana cho chữ “yu”
ヨ là katakana cho “yo”

2.9. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana:ラ – リ – ル – レ – ロ

ラ là katakana cho chữ “ra”
リ là katakana cho “ri”
Chữ “ri” trong katakana rất giống với trong hiragana り.

ル là katakana cho chữ “ru”
レ là katakana cho chữ “re”
ロ là katakana cho “ro”

2.10. Cách đọc bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana:ワ – ヲ – ン

ワ là katakana cho “wa”
ン là katakana cho “n” (ừn)

ヲ là katakana cho “yo”

Nếu bạn đã biết về cách thêm dakuten trong hiragana, thì trong katakana cũng y hệt như vậy.

 • カ → ガ (GA)
 • サ → ザ (ZA)
 • タ → ダ (DA)
 • ハ → バ (BA)
 • ハ → パ (PA)

Nhưng cũng có một số chữ katakana không tuân theo nguyên tắc này, như:

 • ウ → ヴ (VU → “BU”)

Thật ra, người Nhật không thể phát âm âm V- một cách chuẩn xác, nên nó sẽ trở thành “bu” chứ không phải là “vu”. Nhưng khi kết hợp với các chữ katakana nhỏ để tạo thành âm ghép, ta sẽ có cách phát âm gần giống với âm V-.

Kết hợp Katakana

Giống với hiragana, bạn cũng có thể kết hợp katakana nhỏ với katakana lớn để tạo ra âm mới.

 • キャ、キュ、キョ → KYA, KYU, KYO
 • ギャ、ギュ、ギョ → GYA, GYU, GYO
 • シャ、シュ、ショ → SHA, SHU, SHO
 • ジャ、ジュ、ジョ → JYA, JYU, JYO (hoặc JA, JU, JO)
 • チャ、チュ、チョ → CHA, CHU, CHO
 • ヂャ、ヂュ、ヂョ → DZYA, DZYU, DZYO
 • ニャ、ニュ、ニョ → NYA, NYU, NYO
 • ヒャ、ヒュ、ヒョ → HYA, HYU, HYO
 • ビャ、ビュ、ビョ → BYA, BYU, BYO
 • ピャ、ピュ、ピョ → PYA, PYU, PYO
 • ミャ、ミュ、ミョ → MYA, MYU, MYO
 • リャ、リュ、リョ → RYA, RYU, RYO

Với Katakana, các cách kết hợp không chỉ dừng lại ở đây:

Trong các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật, có rất nhiều âm mà katakana cần phải biểu hiện. Ví dụ đơn giản nhất là âm V-. Trong tiếng Nhật, cách phát âm gần nhất là Bw~

 • ヴァ → BWA (VA)
 • ヴィ → BWI (VI)
 • ヴ → BU (VU)
 • ヴェ → BWE (VE)
 • ヴォ → BWO (VO)

Ngoài ra, còn có âm W-. Như bạn đã biết, trong bảng kana chỉ bao gồm わ và を, mà をthì gần như chỉ dùng làm trợ từ. Vì vậy, chúng ta có cách thể hiện hai âm “wi, we” còn thiếu, và thay thế âm “wo”.

 • ウィ → Wi (UI)
 • ウェ → We (UE)
 • ウォ → Wo (UO)

Thứ 3 là âm F-. Trong tiếng Nhật chỉ có duy nhất chữ フ với cách đọc là “fu”. Do đó, ta sẽ dùng “fu” để tạo thành tất cả những âm F- khác.

 • ファ → Fa
 • フィ → Fi
 • フェ → Fe
 • フォ → Fo

Ngoài những chữ đã liệt kê ở trên, còn một vài âm khác bạn có thể tạo thành bằng cách kết hợp các katakana với nhau.

 • シェ → she
 • ジェ → je
 • チェ → che
 • トゥ → to
 • ティ → ty
 • ドゥ → du
 • ディ → dy

Điều quan trọng nhất là phải đọc được những âm bổ sung này và biết rằng chúng có tồn tại. Bạn có thể tiếp xúc với những âm này khá thường xuyên và dần dần sẽ trở nên quen thuộc với chúng.

Vấn đề lớn nhất ở đây là những từ vừa rồi là tiếng nước ngoài, nhưng lại không hẳn là tiếng nước ngoài. Chúng có thể dựa trên những từ mà bạn đã biết, điều đó khiến bạn phải tự “bẻ gẫy” ngôn ngữ của chính mình để có thể phát âm chúng “chuẩn” Nhật hơn.

Trường âm

Trong hiragana, ta sẽ thêm trường âm bằng cách thêm các nguyên âm あいうえお vào phía sau. Trong katakana thì đơn giản hơn nhiều, bạn chỉ cần thêm một ký tự đặc biệt là dấu gạch ngang (-).

Khi thấy ký tự này, bạn chỉ cần nhân đôi nguyên âm đứng trước nó:

 • コ → Ko
 • コー → kou
 • ベコン → becon
 • ベーコン → beecon

Bạn sẽ thấy dấu gạch ngang này rất nhiều trong các từ katakana. Nếu tiếp xúc nhiều, bạn sẽ biết khi nào thì nên sử dụng trường âm và sử dụng nó như thế nào trong tiếng Nhật.

40 thoughts on “Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

 1. Billy Burke says:

  Hello my name is Billy

  I trying to see if you are interested in learning how to play the piano

  there is a great course that came out called Piano for all..

  It is a online video course that teaches all not matter there skill level, there somthing new for everyone to learn here.

  Pianoforall is one of the most popular online piano courses online and has helped over 450,000 students from
  around the world achieve their dream of playing beautiful piano for over a decade click the Link below.

  –> https://tinyurl.com/bdctvf3x

  from

  Billy Burke

 2. Jaden Daniel says:

  Hi my name is Jaden

  Would you love the ability to sit down at your piano and just play the songs you hear and enjoy. Are there songs you want to play with your church? Perhaps you want to write and perform your own music?

  Whatever your reasons are for learning Piano, Rocket Piano WILL work for you, and its FUN!

  If you are new to piano and don’t know where to begin, you have come to the right place. This information will get the results you want and AMAZE you in the process. With Rocket Piano you’ll discover how to read music, how to improvize, how to play Jazz and Gospel, and how to play with the magic and “feel” of a professional. We designed Rocket Piano to be the easiest system to learn to play the piano available anywhere. Rocket Piano is jam-packed with quality information, including hundreds of sound files, pictures, diagrams, videos lessons AND step-by-step instructions training you to read music AND play by ear.

  Thousands of people just like you worldwide have used our unique multimedia course to fast-track their piano learning, while having fun in the process. Will you be next?

  Click the to get started –> https://tinyurl.com/bdffw6uk

  Chat Soon
  Jaden Daniel

 3. Emma Elsher says:

  Hello it’s Emma

  Are you interested in wood working, do you want to know how to make your own tables, chairs, desks and other furniture?

  well check out our website –> https://tinyurl.com/y8b66awv

  we will show you have to make your own furniture to save money or you can actually sell the furniture you make.

  from
  Emma Elsher

 4. Ashleigh Houston says:

  Hello my name is Ashleigh

  Would you like to create Doodle animated videos that convert well for your business and capture yours viewers attention?
  What if I told you, You could create these doodle videos telling your story to the viewers without spending lots of time, money or spending time picking a new skill

  Well you can with the Whiteboard explainer template by Bluefx

  Click the link to capture the viewers attention and bring in more sales with doodle videos.
  –> https://tinyurl.com/2p8kwvxu

  Chat Soon
  Ashleigh Houston

 5. Nicky Whelan says:

  Hey my name is Nicky Whelan

  I wanted to share with you a online video course called ukulele buddy, It’s wonderful and fun.
  Playing the ukulele always bring a smile to my face and it makes me laugh too

  If you want to wow your friends and make them smile
  Check out Ukulele Buddy website here –> https://tinyurl.com/39jyaky7

  Chat Soon
  Nicky Whelan

 6. http://www.bet-promokod.ru says:

  Букмекерская контора 1xBet является одной из самых известных на рынке. https://bet-promokod.ru/ Большой выбор событий из мира спорта и киберспорта, десятки открытых линий, высочайшие коэффициенты. Также, БК имеет широкий функционал и немногие дает возможность совершать ставки по специальным промокодам. Используя промокоды, вы можете получить настоящие деньги, не внося абсолютно никаких средств. Это реально! Узнать последний промокод вы можете сейчас же, однако использовать его необходимо в соответствии с условиями и инструкциями, которые приведены ниже.

 7. nicenic net says:

  Who we are?
  NiceNIC.NET is an ICANN, CNNIC, HKIRC, gTLDs, ccTLD, newgTLDs Accredited Domain Registrar, and Hong Kong TOP Data Center,Alibaba Cloud, Baidu Cloud, Tencent Cloud cooperated Hosting & Server Provider, founded in 2006, based in Hong Kong, China. We offer domain names and hosting & server services at affordable prices. Meet our team>>
  support@nicenic.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.