Hãy cho tôi biết về chế độ giáo dục của Nhật Bản ở bậc học sau phổ thông trung học?

Giáo dục sau trung học phổ thông của Nhật Bản sẽ bắt đầu sau khi hoàn thành 12 năm học gồm:

  • Giáo dục tiểu học (6 năm)
  • Giáo dục trung học (trung học cơ sở: 3 năm, trung học phổ thông: 3 năm).

Các cơ sở giáo dục sau trung học phổ thônglưu học sinh có thể vào học có 5 loại gồm:

  • Cao đẳng,
  • Trung cấp dạy nghề,
  • Đại học ngắn hạn,
  • Đại học
  • Sau đại học.

Số lượng các cơ sở giáo dục sau trung học phổ thông:

Quốc lập

Công lập

Tư thục

Tổng số

Cao đẳng

51

3

3

57

Trung cấp dạy nghề

9

193

2.999

3.201

Đại học ngắn hạn

18

328

346

Đại học

86

89

604

779

Sau đại học

86

78

463

627

Thời gian nhập học

Thời gian nhập học nói chung là tháng 4, tuy nhiên cũng có những trường tuyển sinh cho kỳ nhập học vào mùa thu (tháng 9 ~ 10).

Kỳ nghỉ

Thông thường có 3 kỳ nghỉ trong năm:

  • Nghỉ hè (tháng 7 ~ đầu tháng 9)
  • Nghỉ đông (cuối tháng 12 ~ đầu tháng 1)
  • Nghỉ xuân (tháng 3).

Asahi – Nơi học tiếng Nhật Bình Dương

134 thoughts on “Hãy cho tôi biết về chế độ giáo dục của Nhật Bản ở bậc học sau phổ thông trung học?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.